پذیرایی در مراسمات

پرستاری کودک

پرستاری سالمند

اسباب کشی

نظافت آپارتمان

نظافت منزل و محل کار

نظافت صنعتی

جوشکاری و آهنگری

خرده بنایی

نقاشی ساختمان

خرید روزانه منزل

طبخ غذای خانگی

4.

لبخند بزنید!

خدمت مورد نظر شما انجام شده در صورت رضایت میتوانید حق خدمت را پرداخت کنید

3.

خدمت شما درحال انجام است

نیرو برای شما ارسال شده و خدمت مورد نظر شما درحال انجام است

2.

تکمیل فرم سفارش

فرم سفارش خدمت مورد نظر را کامل کنید

1.

انتخاب سرویس

سیرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید

بلاگ های ما